Резултати

ОДК “Св. Ив. Рилски” благодари за участието ви в нашите конкурси. Поради обстоятелствата свързани със здравната обстановка в страната и във връзка със заповеди на министъра на здравеопазването и на министъра на образованието, се отменя тържествената церемония за награждаване на отличените участници. Грамотите и медалите ще бъдат изпратени по куриер, при първа възможност.

Протокол-Малките нашенци 2020

Протокол Присмехулници 2020