Във връзка с обявеното извънредно положение в страната, както и Заповед РД-01-124/13.03.2020г на министъра на здравеопазването:
    XII Национален конкурс “Една българска роза” няма да се провежда.
    Х Национален конкурс по танци се отменя до второ нареждане, само за индивидуалните изпълнители в 3-те направления.

plakatn


Оставете коментар

Публикувано на
Дата: 13 ноември 2014