Контакти

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС “СВ.ИВАН РИЛСКИ” 

  гр. КАЗАНЛЪК

Ул.”Кокиче” №3   п.к. 93, тел:  0431/ 9 95 07

През новата учебна 2016/2017 година ОДК „Св. Ив. Рилски”, като Център за подкрепа за личностно развитие  предлагана децата от Община Казанлък

следните възможности за пълноценно прекарване на свободното време:

 

Институцията се представлява от Денница Станчева Танева – директор:

  • - 1992г. Висше образование от ТУ гр.София, специалност „Робототехника”;
  • - 1994г. УНСС гр.София, специалност „Фирмено управление”;
  • - 2002г. АМТИ гр.Пловдив, специалност „Балетна педагогика”;
  • - 2003г АМТИ гр.Пловдив, магистър „Балетна режисура”
  • - 2014г. СУ “Климент Охридски”, гр. София, III ПКС
  • Работила като педагог с над 25 годишен трудов стаж.
  • тел: 0878799248

Зам.- директор - Румяна Сандалова, завършила висше образование във ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр. В.Търново ,бакалавър – специалност Българска филология и магистър – специалност Управление на образованието.

 

Школа по изобразително изкуство „Живопис”

Клуб  ”Фотография”

Преподавател:

Галина Иванова, тел.: 0888453948

 

Клуб по спортни танци „Роза”

Преподаватели:

Иванка Радева, тел.: 0887437046

Петър Радев, тел.: 0886027061

 

Балетна формация „Дива Денс”

Преподаватели:

“Класически, характерни и модерни танци”

Станко Танев, тел.: 0888484208

“Балет”

Анаида  Дадашова. т.: 0894648856

 

литературен клуб „Светлини сред сенките” и Школа

„Християнски православни ценности и празници”

Преподавател:

Валентина Димова, тел.: 0897782473

 

Вокални групи „Пеещи звънчета”, „Детски мечти” и

 „Младежка вокална формация”

Преподавател:

Ганка Добрева, тел.: 0887713438

 

Таекуондо клуб „Кентавър”:

Преподавател:

Николай Богданов, тел.: 0899920506

 

Клуб по шахмат:

Преподавател:

Петрана Драганова, тел.: 0887571858